Utrymningslarm

Utrymningslarm (eller brandindikering) kombinerat med brandlarm, rökdetektorer och brandsläckningsutrustning kan rädda människoliv, värdefull utrustning och förhindra driftstopp för företag.

Utrymningslarm fungerar som varningssignal för människor som vistas i allmänna lokaler, till exempel skolor, sjuhus, kontor och fabriker, att lokalerna måste utrymmas på grund av brand, gasutsläpp eller andra hot. Larmet kan aktiveras manuellt eller automatiskt genom att det är kopplat till ett brandlarm.

Talat utrymningslarm

Talade utrymningslarm blir mer och mer vanliga. De har den stora fördelen att instruktionerna vid en akut utrymning blir mycket tydligare och utrymning kan ske på ett säkrare sätt än med traditionella utrymningslarm. Tiden för att tömma lokalerna och starta släckningsarbetet förkortas avsevärt och minskar onödiga kostnader som annars kan uppstå.

Krav på olika lokaler

Beroende på typ av lokal ställs olika krav från till exempel myndigheter och försäkringsbolag. Vi hjälper till med att reda ut vad som gäller för just er verksamhet.

Brandlarm och brandskydd

Brandlarm, brandskydd och rökdetektor för företag i StockholmRökdetektor, brandsläckare och brandlarm är naturligtvis viktigt för att upptäcka en brand så tidigt som möjligt.

Vi installerar effektiva lösningar för brandlarm till rimliga priser. Brandlarmet går även att integrera med inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Nutidens moderna brandskyddssystem kan även stänga av ventilationen för att begränsa en brand. Varningssystem kan låsa upp nödutgångar och tända belysning för en effektiv evakuering.

Kontakta oss angående brand- och utrymningslarm

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om vilken typ av utrymnings- och brandlarm som passar bäst för era behov och lokaler.