Brandlarm och brandskydd

Ett brandlarm kan vara avgörande för att upptäcka en brand så tidigt som möjligt och undvika en katastrof. För företag kan en brand i värsta fall leda till konkurs och brand i privatbostäder är förstås en stor tragedi för alla inblandade.

Brandlarm, brandskydd och rökdetektor för företag i StockholmRökdetektor, brandsläckare och brandlarm är naturligtvis viktigt, inte minst för utrymning av personer som befinner sig i lokalen eller fastigheten, men i många fall krävs mer sofistikerade larm som kan varna dig oavsett var du befinner dig. Larmsystemet kan också kopplas till utrymningslarm och larmcentral för maximal reaktionstid.

Vi installerar effektiva lösningar för brandlarm och utrymningslarm till rimliga priser. Brandlarmet går även att integrera med inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Nutidens moderna brandskyddssystem kan även stänga av ventilationen för att begränsa en brand. Varningssystem kan låsa upp nödutgångar och tända belysning för en effektiv evakuering.

Kontakta oss på 08-667 74 00 eller via vårt kontaktformulär så går vi igenom ert behov och lämnar kostnadsfri offert.